Vad vi gör

Promotor Media är ett managementbolag som representerar profiler och ägarledda bolag verksamma inom främst sport, media, musik och underhållning. Vi bistår våra klienter i deras yrkesroll och hjälper till med förhandlingar, rådgivning, ekonomi, förfrågningshantering, press och avtal. Med lång samlad erfarenhet av medieindustrin med olika erfarenheter och specialkompetenser har vi kunskapen att vägleda våra klienter, i såväl strategiska som praktiska beslut, så att de kan lägga tid på genomförandet av sitt huvudsakliga uppdrag.

Promotor Media hjälper även företag med framtagande av strategisk planering för att skapa synergier med välkända profiler inom sport, media, musik och underhållning.

Varför Promotor Media

Det ställs allt högre krav på aktörer verksamma inom sport, media, musik och underhållning. Utöver att vara till exempel skådespelare eller programledare är det också nödvändigt att vara kunniga inom såväl ekonomi, juridik och administration. Lägg därtill kunskapskravet på hur intäkterna ska maximeras, smartare samarbeten initieras, marknadsbevakning bibehållas och behov av att strategiskt planera hela sin karriär. Det handlar bland annat om invecklade avtal, avancerade ersättningsmodeller som kräver god ekonomisk insyn och planering av själva genomförande.

Med tanke på av att dessa aktörer oftast är ägarledda bolag med begränsad tid är behovet av management nödvändigt.

Vår idé

Promotor Media arbetar med att på ett fokuserat och prestigelöst sätt komplettera och stärka våra klienter i sin yrkesroll för att öka deras effektivitet och lönsamhet.

Hör gärna av dig till oss via info@promotormedia.se eller vårt formulär så berättar vi mer!